Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

labilny
4442 6213 500
labilny
3584 273e 500

June 28 2015

labilny
6243 fb5b 500
labilny
6239 b57e 500
Reposted byorangeugartekrybusserolathealokrund2015

June 27 2015

labilny
1802 b8e8 500
Reposted byfujitsuh fujitsuh
labilny
1801 c220

June 26 2015

labilny

June 24 2015

labilny
0521 95a0 500
labilny
- Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. 
- Tak.
- Nie zostawiłeś adresu.
- Nie miałem.
- Mówiłeś, że idziesz po papierosy.
- Papierosy kupiłem.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viabisia bisia

June 19 2015

labilny
1108 0e79 500
labilny
1105 5a78 500
Reposted bymrrrrrrrrrelentarieignesbisiapanopticumlcstonerrDevamaryjanejanis
labilny
9460 7da3 500
Reposted byLa-Libellulegiepe2shmnelentariekocikapucTiffanysgdziespomiedzy

June 07 2015

June 06 2015

labilny
8769 8de0 500
labilny
3342 84ee 500

June 03 2015

labilny
9545 05e2 500

June 02 2015

labilny
6668 356b 500

May 31 2015

May 29 2015

6063 2f76 500
Reposted fromheadofporridge headofporridge viashmn shmn

May 27 2015

labilny
2977 fc8f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl